Tiếng Anh Lớp 9: Find the word which has a different sound in the part underlined. A . frustrat ed B . cook ed C . embarrass ed D .

Tiếng Anh Lớp 9: Find the word which has a different sound in the part underlined. A . frustrat ed B . cook ed C . embarrass ed D . depress ed, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ