Tiếng Anh Lớp 9: Do you know who’s_________ his pottery workshop? A . bringing out B . taking over C . passing down D . turning down

Tiếng Anh Lớp 9: Do you know who’s_________ his pottery workshop? A . bringing out B . taking over C . passing down D . turning down, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ