Tiếng Anh Lớp 9: Choose a word in each line that has different stress pattern. A . picture B . people C . agree D . visit

Tiếng Anh Lớp 9: Choose a word in each line that has different stress pattern. A . picture B . people C . agree D . visit, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ