Tiếng Anh Lớp 8: You need to…………a lot of effort to become a good English learner A.use B.take C.do D.make

Tiếng Anh Lớp 8: You need to…………a lot of effort to become a good English learner A.use B.take C.do D.make, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ