Tiếng Anh Lớp 8: Write sentences with the same meaning:    1. Mr. Smith said: “I am a plumber” ® Mr Smith said he ………………………………… 2. The last time I

Tiếng Anh Lớp 8: Write sentences with the same meaning:    1. Mr. Smith said: “I am a plumber” ® Mr Smith said he ………………………………… 2. The last time I played tennis was in 1990. ® I haven’t ……………………………………………  3. Mai said to Nam: “Do you like visiting museums?”  ® Mai asked Nam if……………………………………………………  4. A French civil engineer designed the Eiffel Tower for the 1889 Paris Exhibition ® The Eiffel Tower ……………………………………  5. Can I ask you some questions?    ® Would you mind ………………………………………?, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ