Tiếng Anh Lớp 8: Viết lại câu 1.He want to relax , so he took up yoga =>He took up yoga in 2.As a school boy,he often played football in the school t

Tiếng Anh Lớp 8: Viết lại câu 1.He want to relax , so he took up yoga =>He took up yoga in 2.As a school boy,he often played football in the school team =>He used 3."How can i use this machine?"asked the man =>The man wanted to know, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ