Tiếng Anh Lớp 8: They recycle car tires to make pipes and floor coverings. A . Car tires are recycled to make pipes and floor coverings. B . T

Tiếng Anh Lớp 8: They recycle car tires to make pipes and floor coverings. A . Car tires are recycled to make pipes and floor coverings. B . They make pipes and floor coverings to recycle car tires. C . Recycling car tires is difficult. D . Making pipes and floor covering takes time., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ