Tiếng Anh Lớp 8: the villagers ____(move) to a safe place by the time the storm struck last night they _____(finish) their project right before the de

Tiếng Anh Lớp 8: the villagers ____(move) to a safe place by the time the storm struck last night they _____(finish) their project right before the deadline last week, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ