Tiếng Anh Lớp 8: The 54 ethnic peoples of Vietnam are___________, but they live peacefully. A . similar B . unlike C . diverse D . like

Tiếng Anh Lớp 8: The 54 ethnic peoples of Vietnam are___________, but they live peacefully. A . similar B . unlike C . diverse D . like, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ