Tiếng Anh Lớp 8: My sister has a …..baby. A.two-months-old B.two-month-olds C.two-months-olds D.two-month-old .mk cần đáp án kèm g

Tiếng Anh Lớp 8: My sister has a …..baby. A.two-months-old B.two-month-olds C.two-months-olds D.two-month-old .mk cần đáp án kèm giải thik, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ