Tiếng Anh Lớp 8: INDIRECT SPEECH                                                                                                        5. He says: “The

Tiếng Anh Lớp 8: INDIRECT SPEECH                                                                                                        5. He says: “The river is rising early this year.” ______________________________________________________________________ 6. She said to me: “I will do it if necessary I can.” ______________________________________________________________________, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ