Tiếng Anh Lớp 8: Chuyển từ câu trực tiếp sang câu gián tiếp 1Nam said “I am at school at 7o’clock 2Thu said “all the students will have a meeting next w

Tiếng Anh Lớp 8: Chuyển từ câu trực tiếp sang câu gián tiếp 1Nam said “I am at school at 7o’clock 2Thu said “all the students will have a meeting next week” 3Phong said”my paents are wery proud of my good marks Mng giải hộ mik chừng này đã lát mik lại hỏi thêm cảm ơn, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ