Tiếng Anh Lớp 8: chuyển các câu sau sang câu bị động 1. Does he help your mother with the housework? 2. People sell food ơn the side walk 3. She is wri

Tiếng Anh Lớp 8: chuyển các câu sau sang câu bị động 1. Does he help your mother with the housework? 2. People sell food ơn the side walk 3. She is writing a long letter at present 4. We can solve this problem 5. They are going to build a Bridge in this village next month, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ