Tiếng Anh Lớp 8: Choose the word whose underlined part pronounced differently from the others. A. washed B. traveled C. missed D. watched

Tiếng Anh Lớp 8: Choose the word whose underlined part pronounced differently from the others. A. washed B. traveled C. missed D. watched, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Tiếng Anh Lớp 8: Choose the word whose underlined part pronounced differently from the others. A. washed B. traveled C. missed D. watched”

Viết một bình luận

TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ
TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ