Tiếng Anh Lớp 8: Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences My little sister is afraid of __________, so when there is a bad storm she

Tiếng Anh Lớp 8: Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences My little sister is afraid of __________, so when there is a bad storm she always hides. A . lightening B . collapsing C. shaking D. scattering, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ