Tiếng Anh Lớp 8: Choose the best answer A, B, C or D We ……………. dinner when he arrived yesterday evening. A.

Tiếng Anh Lớp 8: Choose the best answer A, B, C or D We ……………. dinner when he arrived yesterday evening. A. was having B. is having C. are having D. were having, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ