Tiếng Anh Lớp 8: 6. The headmaster asked me ………… for him outside his office. A. wait B. waiting C. to wait   D. waite

Tiếng Anh Lớp 8: 6. The headmaster asked me ………… for him outside his office. A. wait B. waiting C. to wait   D. waited, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ