Tiếng Anh Lớp 8: 28.She remarked : “ It isn’t so foggy today” 29. She replied: “I will come with you next week“

Tiếng Anh Lớp 8: 28.She remarked : “ It isn’t so foggy today” 29. She replied: “I will come with you next week“, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ