Tiếng Anh Lớp 7: Work in pair. Discuss and write each words or phrase under the correct picture. Which skin condition is the most common among teenagers

Tiếng Anh Lớp 7: Work in pair. Discuss and write each words or phrase under the correct picture. Which skin condition is the most common among teenagers? ( Làm việc theo cặp. Thảo luận với bạn và viết mỗi từ hoặc cụm từ dưới bức tranhd dúng. Tình trạng da nào thường gặp nhất ở tuổi vị thành niên), giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ