Tiếng Anh Lớp 7: The faster we walk,………….. we will get there. A. the soonest B. the soon C. the more soon D. the

Tiếng Anh Lớp 7: The faster we walk,………….. we will get there. A. the soonest B. the soon C. the more soon D. the sooner, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ