Tiếng Anh Lớp 7: …………………. swimming? That’s OK. A. Let’s B. How about C. Shall we D. Will we

Tiếng Anh Lớp 7: …………………. swimming? That’s OK. A. Let’s B. How about C. Shall we D. Will we, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ