Tiếng Anh Lớp 7: Rewrite these sentences, so that their meaning stays the same, using the beginning given for each. We can get to the art gallery i

Tiếng Anh Lớp 7: Rewrite these sentences, so that their meaning stays the same, using the beginning given for each. We can get to the art gallery in half an hour. → It only………………………………………………………………………, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ