Tiếng Anh Lớp 7: Part 1 : Do as direscted 1.What is your favourite kind of music?( like) – What kind of music………..? 2. They started to live there

Tiếng Anh Lớp 7: Part 1 : Do as direscted 1.What is your favourite kind of music?( like) – What kind of music………..? 2. They started to live there two years ago?( Use present perfect tense) – They have ……………..? 3. There are twenty classrooms in my school?( Make questions for underlined words) – How many …………..?, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ