Tiếng Anh Lớp 7: I’m going to stay ……………………. my grandparents in the countryside for a week

Tiếng Anh Lớp 7: I’m going to stay ……………………. my grandparents in the countryside for a week. A. with B . to C . at D. on, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ