Tiếng Anh Lớp 7: I am sure I locked the door. I clearly remember __________ it. A . to lock B . to have locked C . locking D . lock

Tiếng Anh Lớp 7: I am sure I locked the door. I clearly remember __________ it. A . to lock B . to have locked C . locking D . lock, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ