Tiếng Anh Lớp 7: Find the word which has a different sound in the part underlined. A. coop B. door  C. food D. boot

Tiếng Anh Lớp 7: Find the word which has a different sound in the part underlined. A. coop B. door  C. food D. boot, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ