Tiếng anh Lớp 6: VI. Write the first conditional sentences using the cues given. 1.If/Sue/not hurry/she/miss/the bus 2.Rita/pass/the exam/if/she/study/h

Tiếng anh Lớp 6: VI. Write the first conditional sentences using the cues given. 1.If/Sue/not hurry/she/miss/the bus 2.Rita/pass/the exam/if/she/study/hard 3.If/he/watch/too much television/he/hurt/his eyes Giúp mình với, mình đang cần gấp ạ. Xin cảm ơn!, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.



Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ