Tiếng anh Lớp 6: There/ be/ oranges/ bananas. A. There is some oranges and bananas. B. There are some oranges and any bananas. C.

Tiếng anh Lớp 6: There/ be/ oranges/ bananas. A. There is some oranges and bananas. B. There are some oranges and any bananas. C. There are some oranges and some bananas. D. There are any oranges and some bananas., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ