Tiếng anh Lớp 6: Rearrange the sentences to make meaningful sentences Question: visitors/ every year/ This/ has/ more than/ city/ 2000. A.

Tiếng anh Lớp 6: Rearrange the sentences to make meaningful sentences Question: visitors/ every year/ This/ has/ more than/ city/ 2000. A. This city has more than 2000 visitors every year. B. This visitors has more than 2000 city every year. C. This more than 2000 city has visitors every year. D. This has city more than 2000 visitors every year., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ