Tiếng anh Lớp 6: dùng từ gợi ý để thành câu hoàn chỉnh  she/ a bath/ every morning howlong/is take /him get /school/ every day people /usually/ de

Tiếng anh Lớp 6: dùng từ gợi ý để thành câu hoàn chỉnh  she/ a bath/ every morning howlong/is take /him get /school/ every day people /usually/ decorate/home/plants / flowers/ tet holiday people /visit/relatives/ friend/ they/exchange/ new year ‘s wishes, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ