Tiếng anh Lớp 6: Complete the questions with the present simple or present continuous of the verbs in brackets. Then ask and answer them in pairs. 1 Wha

Tiếng anh Lớp 6: Complete the questions with the present simple or present continuous of the verbs in brackets. Then ask and answer them in pairs. 1 What ————-you (do)—————- every morning before school? 2 ——————-you (feel) ———————————hungry at the moment?, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ