Tiếng anh Lớp 6: Choose the word whose underlined part pronounced differently from the others: a.chess tennis contest marathon (âm a và e) b.town pagod

Tiếng anh Lớp 6: Choose the word whose underlined part pronounced differently from the others: a.chess tennis contest marathon (âm a và e) b.town pagoda hope postcard (âm o) c.earth thunder thirty weather ( âm th), giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ