Tiếng anh Lớp 6: Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences Question: You should _________ physical exercise regularly. A.

Tiếng anh Lớp 6: Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences Question: You should _________ physical exercise regularly. A. have B. talk C. play D. do, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ