Tiếng anh Lớp 6: Choose the best answer There are a lot of ___________ in big cities. A. vegetable B. castles C. skycrapers D. UFOs

Tiếng anh Lớp 6: Choose the best answer There are a lot of ___________ in big cities. A. vegetable B. castles C. skycrapers D. UFOs, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ