Tiếng Anh Lớp 5: Make questions for the answers. The bank is next to the post office. ………………………….,…………………….?

Tiếng Anh Lớp 5: Make questions for the answers. The bank is next to the post office. ………………………….,…………………….?, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ