Tiếng Anh Lớp 5: Do you like living in Ha Noi? A. Yes, very much B. I want to meet you C. I like you D. Not at all

Tiếng Anh Lớp 5: Do you like living in Ha Noi? A. Yes, very much B. I want to meet you C. I like you D. Not at all, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ