Tiếng Anh Lớp 4: V. Circle the mistake and correct it 1. Every morning, Hoa is going to school by bus ……………………………………… 2.

Tiếng Anh Lớp 4: V. Circle the mistake and correct it 1. Every morning, Hoa is going to school by bus ……………………………………… 2. I can’t to find my book ……………………………………… 3. How many books do Nam have ? …………………………………….. 4. We not went to school yesterday morning ……………………………………. 5. He should brush your teeth after meals ……………………………………, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ