Tiếng Anh Lớp 4: Điền vào đoạn văn dựa vào các từ cho sẵn (có 2 từ không dùng) photos, a, hospital, car, pi

Tiếng Anh Lớp 4: Điền vào đoạn văn dựa vào các từ cho sẵn (có 2 từ không dùng) photos, a, hospital, car, picnic, swimming This is my father. He is a doctor. He works in a (1) ______________. He is always busy. On the weekends, we often have a (2) ______________ in the park. We usually go there by car. I like (3) ______________ very much, so my father sometimes drives me to the beach. We often take some (4) ______________., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ