Tiếng Anh Lớp 3: Choose the correct words or phrases to complete the sentences. ……………. is your father? – He’s 45. A. How ol

Tiếng Anh Lớp 3: Choose the correct words or phrases to complete the sentences. ……………. is your father? – He’s 45. A. How old B. How, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ