Tiếng Anh Lớp 12: You must clean the wall before you painted it.      A. The wall must be cleaned before you paint.        B. The wall must clean bef

Tiếng Anh Lớp 12: You must clean the wall before you painted it.      A. The wall must be cleaned before you paint.        B. The wall must clean before you paint it.      C. The wall must be clean before you paint it.      D. The wall must be cleaned before being painted., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ