Tiếng Anh Lớp 12: “When can you get it all done?” “______” A: How does next Monday sound? B: Two hours ago. C: I used to do it on Monday. D: How much tim

Tiếng Anh Lớp 12: “When can you get it all done?” “______” A: How does next Monday sound? B: Two hours ago. C: I used to do it on Monday. D: How much time do I need?, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ