Tiếng Anh Lớp 12: We went away on holiday last week, but in rained day in day ou t. CLOSEST       A. every other day           B. every single day     C

Tiếng Anh Lớp 12: We went away on holiday last week, but in rained day in day ou t. CLOSEST       A. every other day           B. every single day     C. every second day   D. every two days, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ