Tiếng Anh Lớp 12: They were among the first companies to exploit the ______ of the Internet. A. potential B. prospect C. possibility D. abili

Tiếng Anh Lớp 12: They were among the first companies to exploit the ______ of the Internet. A. potential B. prospect C. possibility D. ability, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Tiếng Anh Lớp 12: They were among the first companies to exploit the ______ of the Internet. A. potential B. prospect C. possibility D. abili”

 1. Giải đáp A

  A. potential     : Tiềm năng

  B. prospect      : Cơ may thành công/ triển vọng

  C. possibility  : Khả năng [có thể xảy ra]/ triển vọng

  D. ability         : Khả năng

  Dịch nghĩa: Họ là một trong những công ty khai thác tiềm năng của Internet.

Viết một bình luận

TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ
TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ