Tiếng Anh Lớp 12: The truth _____. A. is that is he unreliable B. that is he unreliable C. that he is unreliable D. is that he is unreliable

Tiếng Anh Lớp 12: The truth _____. A. is that is he unreliable B. that is he unreliable C. that he is unreliable D. is that he is unreliable, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ