Tiếng Anh Lớp 12: The sheep were huddled into a          to protect them from overnight frosts. A.    cage         B.    pen             C.   kenne

Tiếng Anh Lớp 12: The sheep were huddled into a          to protect them from overnight frosts. A.    cage         B.    pen             C.   kennel         D.  hutch, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ