Tiếng Anh Lớp 12: The sheep were huddled into a          to protect them from overnight frosts. A.    cage         B.    pen             C.   kenne

Tiếng Anh Lớp 12: The sheep were huddled into a          to protect them from overnight frosts. A.    cage         B.    pen             C.   kennel         D.  hutch, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

2 bình luận về “Tiếng Anh Lớp 12: The sheep were huddled into a          to protect them from overnight frosts. A.    cage         B.    pen             C.   kenne”

Viết một bình luận

TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ
TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ