Tiếng Anh Lớp 12: The hotel was terrible, but the wonderful beach_____ our disappointment. A. came down with B. made up for C. got through

Tiếng Anh Lớp 12: The hotel was terrible, but the wonderful beach_____ our disappointment. A. came down with B. made up for C. got through to D. faced up to, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Tiếng Anh Lớp 12: The hotel was terrible, but the wonderful beach_____ our disappointment. A. came down with B. made up for C. got through”

 1. Giải đáp B

  come down with something: bị (một bệnh gì đó)

  make up for something;: đền bù, bù vào

  get through to somebody: làm cho ai hiểu được mình

  face up to something: đủ can đảm để chấp nhận (một sự thực phũ phàng)

  dịch câu: khách sạn rất tệ, nhưng bãi biển đã đền bù cho sự thất vọng của chúng tôi

Viết một bình luận

TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ
TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ