Tiếng Anh Lớp 12: That sounds like a good offer. I ______ it if I ______ you. A. would accept – were B. accepted – would be C. accept – will be

Tiếng Anh Lớp 12: That sounds like a good offer. I ______ it if I ______ you. A. would accept – were B. accepted – would be C. accept – will be D. will accept – were, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ