Tiếng Anh Lớp 12: _____ that military spending is extremely high. A. We are felt B. It feels C. It is felt D. We feel that it is

Tiếng Anh Lớp 12: _____ that military spending is extremely high. A. We are felt B. It feels C. It is felt D. We feel that it is, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ