Tiếng Anh Lớp 12: Susan _______ her family after she had taken the university entrance examination. A. phoned B. had phoned C. phones D. is p

Tiếng Anh Lớp 12: Susan _______ her family after she had taken the university entrance examination. A. phoned B. had phoned C. phones D. is phoning, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ