Tiếng Anh Lớp 12: She was sitting on the grass, out of breath. She _____ . She shouldn’t have run so long. A. was running B. had run home C.

Tiếng Anh Lớp 12: She was sitting on the grass, out of breath. She _____ . She shouldn’t have run so long. A. was running B. had run home C. had been running D. ran, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ